Big C

Big C là thương hiệu của tập đoàn phân phối bán lẻ Casino tại Thái Lan, Việt Nam và Lào. Được thành lập vào năm 1993 bởi công ty Central Group và mở cửa hàng đầu tiên của mình tại ngã tư Wong Sawang, Bangkok. Hai năm sau, năm 1995, cổ phiếu Big C lần đầu tiên được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan. Wikipedia
Trụ sở: Băng Cốc, Thái Lan
Giám đốc điều hành: Yves Bernard Braibant (thg 1 2000–)
Tổ chức mẹ: TCC Group
Nhà sáng lập: Central Group
Thành lập: 1993
Các công ty con: Pitsanulok Big C Ltd.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *