99 mới! Ban đầu Samsung QA55Q70RAJXXZ bảng điện BN44-00977A L55S7NA_RHS thử nghiệm tốt

209.000 

Đã bán: 0

99 mới! Ban đầu Samsung QA55Q70RAJXXZ bảng điện BN44-00977A L55S7NA_RHS thử nghiệm tốt

209.000