Ảnh thật của bo mạch chủ Samsung UA58KF20EAJXXZ BN41-02536A màn hình CY-HH058BGNV1H

255.000 

Đã bán: 1

Ảnh thật của bo mạch chủ Samsung UA58KF20EAJXXZ BN41-02536A màn hình CY-HH058BGNV1H

255.000