Ban đầu KDL-46EX720 logic T400HW04 V1 40T05-C03

180.000 

Đã bán: 0

Ban đầu KDL-46EX720 logic T400HW04 V1 40T05-C03

180.000