Ban đầu Samsung UA65JU5900JXXZ logic bảng BN41-02354A BN95-02132A thử nghiệm tốt

35.000 

Đã bán: 0

Ban đầu Samsung UA65JU5900JXXZ logic bảng BN41-02354A BN95-02132A thử nghiệm tốt

35.000