Ban đầu tháo gỡ bảng điện Samsung UA75NU7100JXXZ BN44-00874C D vật lý bản đồ tại chỗ

655.000 

Đã bán: 0

Ban đầu tháo gỡ bảng điện Samsung UA75NU7100JXXZ BN44-00874C D vật lý bản đồ tại chỗ

655.000