Ban đầu tháo gỡ bảng logic Samsung BN41-02354B BN41-02354 bản đồ vật lý tại chỗ

49.000 

Đã bán: 0

Ban đầu tháo gỡ bảng logic Samsung BN41-02354B BN41-02354 bản đồ vật lý tại chỗ

49.000