Ban đầu tháo gỡ bảng logic Samsung UA55H6800AJXXZ BN41-02254A Bản đồ vật lý 55 inch

127.500 

Đã bán: 0

Ban đầu tháo gỡ bảng logic Samsung UA55H6800AJXXZ BN41-02254A Bản đồ vật lý 55 inch

127.500