Ban đầu tháo gỡ Bảng nguồn TV Samsung UA50ES6900J BN44-00543C PD50B2QC-CDY

180.000 

Đã bán: 0

Ban đầu tháo gỡ Bảng nguồn TV Samsung UA50ES6900J BN44-00543C PD50B2QC-CDY

180.000