Ban Đầu Tháo Lắp Samsung UA55H6800AJ Bảng Điện TV BN44-00727A L55C2Q-EDY

715.000 

Đã bán: 0

Ban Đầu Tháo Lắp Samsung UA55H6800AJ Bảng Điện TV BN44-00727A L55C2Q-EDY

715.000