Ban đầu tháo rời bảng điện TV Samsung DH48E BN44-00759A F48SF1_ESM bản đồ vật lý

298.000 

Đã bán: 0

Ban đầu tháo rời bảng điện TV Samsung DH48E BN44-00759A F48SF1_ESM bản đồ vật lý

298.000