Ban đầu tháo rời Samsung UA55D6000SJ bảng điện TV BN44-00457A bản đồ vật lý tại chỗ

256.000 

Đã bán: 0

Ban đầu tháo rời Samsung UA55D6000SJ bảng điện TV BN44-00457A bản đồ vật lý tại chỗ

256.000