Ban đầu tháo rời Sony KLV-40EX600 40-inch TV LCD logic ban TSL_C2LV0.2

90.000 

Đã bán: 0

Ban đầu tháo rời Sony KLV-40EX600 40-inch TV LCD logic ban TSL_C2LV0.2

90.000