Ban đầu tháo Samsung LA40A650A1H bảng điện BN44-00223 SIP408C thực bắn tại chỗ

24.000 

Đã bán: 0

Ban đầu tháo Samsung LA40A650A1H bảng điện BN44-00223 SIP408C thực bắn tại chỗ

24.000