Ban đầu tháo Samsung UA65F6400EJ bảng điện BN44-00627A L65X1Q-DHS vật lý bản đồ

1.369.000 

Đã bán: 0

Ban đầu tháo Samsung UA65F6400EJ bảng điện BN44-00627A L65X1Q-DHS vật lý bản đồ

1.369.000