Bảng điện chính hãng Samsung UA65ES8000J PD65B2QC-CHS BN44-00539C bản đồ vật lý

1.666.000 

Đã bán: 0

Bảng điện chính hãng Samsung UA65ES8000J PD65B2QC-CHS BN44-00539C bản đồ vật lý

1.666.000