Bảng logic chính hãng Samsung UA70KU6300JXXZ 70KU6310J BN41-02291B BN95-02753

127.500 

Đã bán: 0

Bảng logic chính hãng Samsung UA70KU6300JXXZ 70KU6310J BN41-02291B BN95-02753

127.500