Bảng logic chính hãng Sony KD-49X7000D/49X7066D 6870C-0598A bản đồ vật lý

120.000 

Đã bán: 0

Bảng logic chính hãng Sony KD-49X7000D/49X7066D 6870C-0598A bản đồ vật lý

120.000