Bảng mạch logic chính hãng Sony KLV-46EX600 TSL-C2LV0.2 được đo tại chỗ

120.000 

Đã bán: 0

Bảng mạch logic chính hãng Sony KLV-46EX600 TSL-C2LV0.2 được đo tại chỗ

120.000