Bảng nguồn Samsung UA48KF21EAJXXZ HG43AE570S BN44-00852C L48MSF-FD hình thật

447.000 

Đã bán: 0

Bảng nguồn Samsung UA48KF21EAJXXZ HG43AE570S BN44-00852C L48MSF-FD hình thật

447.000