Bề mặt 4K gốc Samsung UA55HU8800J bo mạch chủ BN41-02205C màn hình CY-VH055FSLV2H

1.700.000 

Đã bán: 0

Bề mặt 4K gốc Samsung UA55HU8800J bo mạch chủ BN41-02205C màn hình CY-VH055FSLV2H

1.700.000