Bo mạch chủ Samsung LA40C530F1R chính hãng BN41-01377A có màn hình T400HW03V.2

127.500 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung LA40C530F1R chính hãng BN41-01377A có màn hình T400HW03V.2

127.500