Bo mạch chủ Samsung LA40C530F1R chính hãng BN41-01490B màn hình LTF400HM01

445.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung LA40C530F1R chính hãng BN41-01490B màn hình LTF400HM01

445.000