Bo mạch chủ Samsung LA40C550J1F chính hãng BN41-01407A với màn hình bản đồ vật lý LTF400HM01

468.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung LA40C550J1F chính hãng BN41-01407A với màn hình bản đồ vật lý LTF400HM01

468.000