Bo mạch chủ Samsung QA55Q60RAJXXZ chính hãng BN41-02695A có màn hình CY-RR055FGLV4H

340.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung QA55Q60RAJXXZ chính hãng BN41-02695A có màn hình CY-RR055FGLV4H

340.000