Bo mạch chủ Samsung UA46C5000QR chính hãng BN41-01391B với màn hình T460FAE1-FA bản đồ vật lý

300.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung UA46C5000QR chính hãng BN41-01391B với màn hình T460FAE1-FA bản đồ vật lý

300.000