Bo mạch chủ Samsung UA46D6000SJ chính hãng BN41-01587E màn hình LTJ460HW03-H

350.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung UA46D6000SJ chính hãng BN41-01587E màn hình LTJ460HW03-H

350.000