Bo mạch chủ Samsung UA46F64AJXXR chính hãng BN41-01958B có màn hình CY-HF460CSLV2H

170.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung UA46F64AJXXR chính hãng BN41-01958B có màn hình CY-HF460CSLV2H

170.000