Bo mạch chủ Samsung UA55D7000LJ chính hãng BN41-01622C có màn hình LTJ550HQ02-H

127.500 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung UA55D7000LJ chính hãng BN41-01622C có màn hình LTJ550HQ02-H

127.500