Bo mạch chủ Samsung UA55JU6800JXXZ chính hãng BN41-02344B với màn hình CY-WJ055HGLV4H

212.500 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung UA55JU6800JXXZ chính hãng BN41-02344B với màn hình CY-WJ055HGLV4H

212.500