Bo mạch chủ Samsung UA55JU6800JXXZ chính hãng BN41-02344D màn hình CY-WJ055HGLV4H

127.500 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung UA55JU6800JXXZ chính hãng BN41-02344D màn hình CY-WJ055HGLV4H

127.500