Bo mạch chủ Samsung UA55KS8800JXXZ chính hãng BN41-02504A với màn hình CY-XK055FLLV3H

127.500 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung UA55KS8800JXXZ chính hãng BN41-02504A với màn hình CY-XK055FLLV3H

127.500