Bo mạch chủ Samsung UA65JS9800JXXZ chính hãng BN41-02328A màn hình CY-YJ065FLLV1H

850.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung UA65JS9800JXXZ chính hãng BN41-02328A màn hình CY-YJ065FLLV1H

850.000