Bo mạch chủ Samsung UA65JU5900JXXZ chính hãng BN41-02345A có màn hình CY-GJ065HGLV4H

170.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung UA65JU5900JXXZ chính hãng BN41-02345A có màn hình CY-GJ065HGLV4H

170.000