Bo mạch chủ Samsung UA65RUF60EJXXZ chính hãng BN41-02703C có màn hình CY-NN065HGLRFH

510.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Samsung UA65RUF60EJXXZ chính hãng BN41-02703C có màn hình CY-NN065HGLRFH

510.000