Bo mạch chủ Sony KDL-40W656D 1-980-334-12 có màn hình NS6S400DND02 bằng hiện vật

1.200.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Sony KDL-40W656D 1-980-334-12 có màn hình NS6S400DND02 bằng hiện vật

1.200.000