Bo mạch chủ Sony KLV-32S400A 1-875-581-13 màn hình V315B1-L08

300.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ Sony KLV-32S400A 1-875-581-13 màn hình V315B1-L08

300.000