Bo mạch chủ TV Samsung UA46C5000QR chính hãng BN41-01518A với màn hình T460FAE1-DB KA

85.000 

Đã bán: 0

Bo mạch chủ TV Samsung UA46C5000QR chính hãng BN41-01518A với màn hình T460FAE1-DB KA

85.000