Bo mạch logic màn hình Sony KLV-40V300A/46V300A LTZ460WT-LH4 400WTC4LV3.4

30.000 

Đã bán: 0

Bo mạch logic màn hình Sony KLV-40V300A/46V300A LTZ460WT-LH4 400WTC4LV3.4

30.000