Bo mạch nguồn Samsung LA40C530F1R LA40C550J1F 140F1_ASM BN44-00340A .

Đã bán: 0