Chính Hãng Samsung UA48H4288AJ Bảng Điện BN44-00757A PSLF970G06A L48G0B-ESM

160.000 

Đã bán: 0

Chính Hãng Samsung UA48H4288AJ Bảng Điện BN44-00757A PSLF970G06A L48G0B-ESM

160.000