Chính hãng Samsung UA65JU5900JXXZ bảng điện ban đầu L65S5N_ FHSC BN44-00805B ảnh thật

179.000 

Đã bán: 0

Chính hãng Samsung UA65JU5900JXXZ bảng điện ban đầu L65S5N_ FHSC BN44-00805B ảnh thật

179.000