Chính Hãng Samsung UA65KS9800JXXZ Điện Đa BN44-00880A L65E8N-KSM REV1.2

240.000 

Đã bán: 0

Chính Hãng Samsung UA65KS9800JXXZ Điện Đa BN44-00880A L65E8N-KSM REV1.2

240.000