Chính hãng Sony KD-49 55 65X8000C bảng điện 1-980-310-11 21 bảng mạch APS-395

120.000 

Đã bán: 0

Chính hãng Sony KD-49 55 65X8000C bảng điện 1-980-310-11 21 bảng mạch APS-395

120.000