Cũng được sử dụng để tháo gỡ ban đầu bảng điện Samsung PS64D8000FJ BN44-00447A PB6FA-DY

1.135.000 

Đã bán: 0

Cũng được sử dụng để tháo gỡ ban đầu bảng điện Samsung PS64D8000FJ BN44-00447A PB6FA-DY

1.135.000