Thích hợp cho ban đầu Samsung UA55KS9800JXXZ bảng điện BN44-00879A L55E8-KHS

298.000 

Đã bán: 0

Thích hợp cho ban đầu Samsung UA55KS9800JXXZ bảng điện BN44-00879A L55E8-KHS

298.000