Thích hợp cho ban đầu Samsung UA65MU8900JXXZ bảng điện BN44-00912A L65E8NR-MHS

238.000 

Đã bán: 0

Thích hợp cho ban đầu Samsung UA65MU8900JXXZ bảng điện BN44-00912A L65E8NR-MHS

238.000