Thích hợp cho ban đầu tháo gỡ Samsung UA55JS8000JXXZ bảng điện L48E8-FHS BN44-00833C

357.000 

Đã bán: 0

Thích hợp cho ban đầu tháo gỡ Samsung UA55JS8000JXXZ bảng điện L48E8-FHS BN44-00833C

357.000