Thích hợp cho bo mạch chủ Samsung LA55C650L1F chính hãng BN41-01437A với màn hình LTF550HJ01

212.500 

Đã bán: 0

Thích hợp cho bo mạch chủ Samsung LA55C650L1F chính hãng BN41-01437A với màn hình LTF550HJ01

212.500