Thích hợp cho bo mạch chủ Samsung QA65Q7FAMJXXZ chính hãng BN41-02572A màn hình CY-QM065FLLV2H

212.500 

Đã bán: 0

Thích hợp cho bo mạch chủ Samsung QA65Q7FAMJXXZ chính hãng BN41-02572A màn hình CY-QM065FLLV2H

212.500